Definisjon:Feil (i elkraftsystem)

IEV 488-13-02

nb: feil (i elkraftsystem)

en: power system fault

elkraftsystemets (IEV 601-01-01) unormale driftsforhold som innebærer, eller er resultat av, svikt i primærsystemets krets eller primærsystemets anleggsdel eller utstyr eller apparater som normalt krever umiddelbar frakobling av de feilbelagte kretsen, anlegget eller utstyret eller apparatet fra primærsystemet gjennom utløsing av tilsvarende effektbryter.

Merknad: feil i elkraftsystem kan være parallell-, serie- og kombinasjonsfeil (vist i figur 448-3 i IEV 488-13-02).