Definisjon:Fixavspenning

Fast forankring av en ledningspart nær midtpunktet.