Definisjon:Fjærende befestigelse

Befestigelse som gir en fjærende forbindelse mellom skinne og sville.