Definisjon:Fjærtunge

Tunge i sporveksel hvor bevegelse av tungen skjer ved elastisk tøyning av hele tungen.