Definisjon:Fjernledning

En 16 ⅔ Hz enfaset eller tofaset linjeføring fra omformerstasjon eller kraftstasjon med et høyere spenningsnivå enn på kontaktledningen til transformatorstasjon.