Definisjon:Flerbegreps linjeblokk, 2-begreps blokk

Et automatisk linjeblokksystem der signalene kan vise:

  • Første blokkstrekning belagt.
  • Neste blokkstrekning fri.