Definisjon:Flerbegreps linjeblokk, 3-begreps blokk

Et linjeblokksystem der signalene kan vise:

  • Første blokkstrekning belagt.
  • Neste blokkstrekning fri, men neste blokkstrekning deretter belagt.
  • Minst to blokkstrekninger frie.