Definisjon:Flerbegreps linjeblokk, 4-begreps blokk

Et linjeblokksystem der signalene kan vise:

  • Første blokkstrekning belagt.
  • Neste blokkstrekning fri, og neste blokkstrekning deretter belagt.
  • Neste to blokkstrekninger frie.

Ved hjelp av ATC-systemet angis i tillegg :

  • Neste to blokkstrekninger frie, og neste blokkstrekning deretter belagt.
  • Minst tre blokkstrekninger frie.