Definisjon:Forbikoblingsledning

Ledning som parallellkobles en skinnestreng for å lede banestrømmen forbi et skinnebrudd.