Definisjon:Forbindelse

Tilsiktet elektrisk kontakt mellom ledere eller tilsiktet kobling mellom bølgeledere inkludert optiske fibre.
Kilde: IEC 60050-151-07

Merknad: En forbindelse består av en eller flere ledere.