Definisjon:Forriglingskontroll

Kontroll av en funksjon som har innvirkning på ordregiving eller funksjoner til annet utstyr.