Definisjon:Forriglingstabell

En oppgave over alle togveier, signaler og sporveksler mm. som inngår i sikringsanlegget. Av forriglingstabellen skal det framgå hvordan de forskjellige togveiene sikres, hvilke stillere, signaler, sporveksler, isolerte sporfelter mm. som inngår i hver togvei, og deres innbyrdes avhengighet.