Definisjon:Forsterkningsledning

Ledning parallellkoblet kontaktledningen for å øke ledningstverrsnittet.