Definisjon:Fotgjengerovergang

Planovergang som er bestemt bare for gående.