Definisjon:Fremskutt forsignalgruppe (FF)

Balisegruppe styrt av forsignal, og plassert på bremseavstand til hovedsignal ved linjehastighet større enn 130 km/t.