Definisjon:Fri Linje

De deler av banestrekningen som ligger mellom stasjonene og utenfor stasjonsgrensene.