Definisjon:Fri linje

Jernbanestrekning utenfor konstruksjon(er) som bygger over jernbanesporet.