Definisjon:Fritt profil

En positiv bekreftelse på at materiell ikke er plassert slik at det er til hinder for tog- eller skiftevei.