Definisjon:Fritt spor

En positiv bekreftelse på at sporet er fritt for materiell.