Definisjon:Geodetisk landsnett

Geodetisk fastmerkenett som inngår i det nasjonalte geodetiske grunnlaget, ofte kalt ”Landsnett”, som Statens kartverk har ansvar for. Utgjør en fortetting av geodetisk stamnett med sidelengder ned til ca. 5 km i bebygde områder. Avløser det tidligere 2.-5. ordens trekantnettet. Danner grunnlag for grunnlagsnett av lavere orden (detaljnett) som kommunene og evt. andre offentlige organer har ansvar for.