Definisjon:Gjentakelsessperre

Funksjon som forhindrer nytt "kjørsignal" for et signal før toget har passert det neste signalet med en korrekt passasje (belegg av sporfeltet før neste signal, belegg av sporfeltet etter neste signal og frigjøring av sporfeltet før neste signal).