Definisjon:Gnistgap

Overspenningsvern benyttet i høyspenningsanlegg for avledning av impulsoverspenninger.