Definisjon:Godkjent utførelse

En utførelse som av eier er tillatt brukt.