Definisjon:Grindvakt

Enhver tjenestemann som gjør tjeneste som vakt ved planovergang, uansett om denne er sikret ved grinder, veibom eller på annen måte.