Definisjon:Helt eller delvis ledende konstruksjon

Bruer, plattformer, bygninger, støttemurer, andre konstruksjoner i metall eller armert betong.