Definisjon:Hinder

Del som hindrer utilsiktet direkte berøring, men som ikke hindrer tilsiktet direkte berøring.
[NEK EN 50122-1:2011, 3.1.8 – IEC 60050, 195-06-16]

Se også solid hinder.