Definisjon:Hovedskinne for utjevningsforbindelser, MEB

Samleskinne hvor ledere med utjevningsforbindelser terminerer
(MEB – main equipotential busbar)
[NEK EN 50122-1:2011, 3.2.7 – IEC 60050, 826-13-35]

Tidligere benevnelse på MEB er hovedjordskinne.