Definisjon:Hovedspor

Spor på linjen som forbinder to stasjoner med hverandre, og som er beregnet for kjøring av tog.