Definisjon:Hovedtogspor

Hovedtogspor er spor på en stasjon som tog kjører på når sporvekslene ligger i normalstilling..