Definisjon:Hovedutjevningsforbindelse

Utjevningsforbindelse mellom kjøreskinnene og hovedskinne for utjevningsforbindelser (MEB) eller mellom kjøreskinnene og en langsgående jordleder.