Definisjon:Hydraulisk ledningsstrammer

En gasshydraulisk strammeordning for å holde konstant strekk i kontaktledningen (Brukes der hvor det ikke er plass til lodd).