Definisjon:Impulsjord

Begrepet er benyttet for å presisere at det er eller skal være jordingselektrode på stedet.