Definisjon:Industrispor

Privat jernbanespor for transport av gods til og fra industriområder.