Definisjon:Isolasjonsavstand

minste tillatte avstand mellom faste konstruksjoner og deler som fører kontaktledningsspenning

Kilde: IEV 811-09-05

eng: electrical clearance (of contact line)