Definisjon:Isolasjonstransformator, skilletransformator

En transformator der det er galvanisk skille mellom primærviklinger og sekundærviklinger.