Definisjon:Isolert skjøt

Lasket skinneskjøt som er utformet slik at den isolerer for elektrisk strøm over skjøten; anvendes for å dele inn sporet i seksjoner for signalanlegg og returstrømmen fra trekkraftmateriellet.