Definisjon:Jord (elkraft)

Det ledende jordsmonn hvis elektriske potensiale pr. definisjon overalt blir betraktet lik null.