Definisjon:Jordfeil

(ikke definert i IEV)

nb: jordfeil

tilstand i kraftsystemet hvor det går strøm mellom faseleder og jord. Merknad: gjelder i system med høyohmig jording.