Definisjon:Jording

Sammenkobling av ledende deler til en egnet jordingselektrode.
[NEK EN 50122-1:2011, 3.2.2]

"Egnet jordingselektrode" omfatter alle tiltak som gir en tilstrekkelig god forbindelse med jord.