Definisjon:Kabelfritt profil

Område i ballastlaget hvor kabellegging er forbudt. 2500 mm ut til hver side fra spormidt og ned til en dybde av 900 mm under skinneoverkantplan.