Definisjon:Karakteristisk trasépunkt

Punkt i sporet som uttrykker endring fra ett traséelement til et annet.

Horisontaltrasé :

  • OB: Overgangskurvens begynnelse, der radien er størst
  • OE: Overgangskurvens ende, der radien er minst
  • FOB: Felles overgangskurvebegynnelse, der radien er størst for tilstøtende overgangskurver
  • KP: Kurvepunkt, der kurve møter rettlinje
  • FKP: Felles kurvepunkt, der kurve møter kurve med annen/motsatt krumning

Verikaltrasé :

  • HBK/LBK: Høybrekks-/lavbrekkspunkt, der to ulike stigninger skjærer hverandre
  • SE: Stigningskurvens ende, endepunktene til vertikal sirkelkurve som forbinder to stigninger