Definisjon:Kjøreflate

Toppen av skinnehodet på en jernbaneskinne som hjulet ruller på.