Definisjon:Kjøreskinne

Jernbaneskinne som brukes som kjørebane for tog.