Definisjon:Klareringstid

IEV 448-13-15

nb: klareringstid

en: fault clearance time

tidsinterval mellom begynnelsen av feil og klarering av feil.