Definisjon:Klatrevern

Installasjon som hindrer uautorisert klatring i master.