Definisjon:Klemplate

Befestigelse som gir en ikke fjærende forbindelse mellom skinne og sville.