Definisjon:Koblingsanlegg

Samleskinneanlegg med full bryter-, vern- og kontrollutrustning for innkommende og utgående linjer.