Definisjon:Kondensatorbatteri

Batteri av kondensatorer plassert enten i serie eller parallell med; kontaktledningen.