Definisjon:Kontaktledning

BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term Kontaktledning
forkorting KL
merknad Kontaktledning bøyes som et vanlig hankjønnsord, altså en kontaktledning - kontaktledningen - kontaktledninger - kontaktledningene
godkjent/godkjend BN, --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 28. jan. 2019 kl. 14:48 (CET)
NYNORSK
anbefalt/tilrådd term Kontaktleidning
merknad Kontaktleidning blir bøygd som eit vanleg hokjønnsord, altså ei kontaktleidning - kontaktleidninga - kontaktleidningar - kontaktleidningane
godkjent/godkjend BN,--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 28. jan. 2019 kl. 14:48 (CET)
ENGELSK
anbefalt/tilrådd term Overhead contact line
forkorting OCL
INFORMASJON
definisjon Ledersystem plassert over eller ved siden av øvre grense for frittromsprofil som tilfører elektrisk energi gjennom takmontert strømavtakerutstyr på elektrisk drevne traksjonsenheter.

Dette inkluderer alle ledere eller strømskinner for strømavtaking inkludert følgende:

 • Forsterkningsledere,
 • Koblingsleder mellom spor,
 • Skillebrytere, Lastskillebrytere,
 • Seksjonsisolatorer,
 • Overspenningsavleder,
 • Oppheng som ikke er isolert fra ledere,
 • Isolatorer tilknyttet spenningsatte deler,
 • Hengetråder,
 • Bæreline,
 • Y-line,
 • kontakttråd,

Men ekskluderer andre ledere som følger:

 • Forbigangsledere,
 • Jordinger og returledere.
referanse IEC 60050 - IEV 811-33-01 og IEV 811-33-02
bruksområde Elkraft kontaktledning
ansvarlig/ansvarleg Bane NOR, Teknologi Elkraft
inndato --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 28. jan. 2019 kl. 14:48 (CET)