Definisjon:Kontaktledningsanlegg

Komplette ledningsanlegg med fundamenter, ledninger, kabler, master, utliggere, åk, fester, brytere, autotransformatorer (AT), sugetransformatorer, impedansspoler, skinneforbindere og jordinger etc.